+32 (0)9 313 30 18 hello@unikselection.be

ONZE SPECIALISATIE

Individueel maatwerk

Individueel maatwerk (IMW) is een maatregel om meer mensen met een
arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, zodat ze met de juiste begeleiding

aan de slag kunnen (blijven) op de reguliere arbeidsmarkt.

Werkondersteunende maatregelen

INDIVIDUEEL MAATWERK

time-clock-hand-1-1.svg

Een aangepast uurrooster of takenpakket

job-seach-profile-1.svg

Begeleiding en ondersteuning op de werkplek

Group1.svg

Compensatie van de mogelijk lagere productiviteit

Loonpermie

De loonpremie is een percentage van het loon (gedurende vijf jaar,  afbouwend). Het is bedoeld om tegemoet te komen aan eventuele extra kosten of verminderde productiviteit.

Begeleidingspremie

De begeleidingspremie is een forfaitaire vergoeding bedoeld voor begeleiding op de werkvloer en houdt rekening met een bijkomende (opstart)kost tijdens het eerste jaar.

Vragen? We zijn hier om u te helpen!

OOK EEN UN!KE ONDERSTEUNING VOOR U

Loonpremie voor individueel maatwerk

Als werkgever van een werknemer met een arbeidsbeperking kunt u financiële ondersteuning aanvragen in de vorm van een loonpremie. Die wordt berekend als een percentage van het loon van de werknemer en dient om extra ondersteuning van de werknemer te betalen of als compensatie voor lagere productiviteit.

Berekening van de loonpremie

De loonpremie wordt berekend als een percentage van het effectief betaalde loon. Het exacte bedrag hangt af van het begrensde  van de werknemer.

Werkt de werknemer deeltijds? Dan wordt het referteloon begrensd volgens de tewerkstellingsbreuk. Voor een werknemer die 80% werkt, is het begrensde referteloon gelijk aan 80% van het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen(opent in nieuw venster) (GGMMI).

De loonpremie bedraagt minimaal 20% en maximaal 75% van het referteloon.

Startpakketten

Vastgestelde behoefte1ste tot en met
5de kwartaal
6de tot en met
8de kwartaal
9de tot en met
20ste kwartaal
2 jaar behoefte
met loonpremie
20% geplafonneerd referteloon per kwartaal20% geplafonneerd referteloon per kwartaalNiet van toepassing
Vastgestelde behoefte1ste tot en met
5de kwartaal
6de tot en met
9de kwartaal
10de tot en met
20ste kwartaal
5 jaar behoefte
met loonpremie
40% geplafonneerd referteloon per kwartaal30% geplafonneerd referteloon per kwartaal20% geplafonneerd referteloon per kwartaal
5 jaar behoefte
met verhoogde loonpremie
55% geplafonneerd referteloon per kwartaal50% geplafonneerd referteloon per kwartaal40% geplafonneerd referteloon per kwartaal

5 jaar behoefte
met afgetopte loonpremie
(alleen maatwerkbedrijven)

45% geplafonneerd referteloon per kwartaal45% geplafonneerd referteloon per kwartaal40% geplafonneerd referteloon per kwartaal
Begleidingspremie voor individueel maatwerk

De begeleidingspremie geeft u als werkgever een extra steuntje in de rug om werknemers met een arbeidsbeperking te begeleiden op de werkvloer. De premie is een vergoeding die afhangt van hoeveel begeleiding uw werknemer nodig heeft.

Begeleiding

VDAB bepaalt afhankelijk van de noden van de werknemer welke werkondersteunende maatregelen nodig zijn. Begeleiding is dus niet voor elke werknemer nodig. Als een begeleidingsondersteuning nodig is, dan moet u een gekwalificeerde begeleider én een coach aanduiden.

De begeleiding op de werkvloer dient om werknemers met een arbeidsbeperking te ondersteunen op het vlak van hun professionele ontwikkeling en werksituatie, met als doel een duurzame tewerkstelling. Om deze begeleiding en coaching in concrete afspraken te gieten, werkt u een ondersteuningsplan uit dat door de verschillende betrokken partijen ondertekend wordt. U houdt dit document ook ter beschikking van het Departement Werk en Sociale Economie en VDAB. U kunt hiervoor gebruik maken van een sjabloon(Word bestand) of zelf een ondersteuningsplan uitwerken.

De begeleiding op de werkvloer houdt minstens de volgende opdrachten in:

 • praktijkgerichte begeleiding bieden op maat van de werknemer en de werkgever, op basis van een ondersteuningsplan
 • de werknemer met een arbeidsbeperking coachen op de werkvloer
 • preventieve aanpassingen en verbeteringen voorstellen
 • ondersteuning bieden bij het onthaal en de integratie van de werknemer
 • ondersteuning bieden bij het verbeteren van communicatie- en omgangsvormen met de werknemer
 • de werknemer adviseren en doorverwijzen voor problemen buiten de arbeidscontext
 • permanente opvolging bieden en instaan voor de informatiedoorstroom naar de werkgever of de collega-coach
 • informatie bezorgen aan VDAB met het oog op een evaluatie.

Gekwalificeerde begeleider

U kunt een interne of externe begeleider zoeken. Een interne begeleider moet aan bepaalde kwalificaties voldoen. Een externe begeleider zal u kunnen selecteren uit een lijst van erkende dienstverleners(PDF bestand opent in nieuw venster). Deze worden door het Departement Werk en Sociale Economie erkend op basis van erkenningsvoorwaarden om binnen het kader van individueel maatwerk begeleidingsdiensten aan te bieden. Wilt u zich registeren als externe dienstverlener? Raadpleeg de pagina ‘Registratie van externe dienstverleners’.

Coach

De coach is een directe collega op de werkvloer, die de volgende taken vervult:

 • zorgen voor de integratie van de werknemer op de werkvloer
 • de werknemer coachen bij het dagdagelijks functioneren op de werkvloer
 • het eerste aanspreekpunt zijn voor de werknemer bij eventuele moeilijkheden op de werkvloer
 • moeilijkheden en mogelijkheden over het functioneren van de werknemer signaleren aan de werkgever en de gekwalificeerde begeleider.

Berekening van de begeleidingspremie

De begeleidingspremie wordt per kwartaal betaald en bestaat uit 2 delen:

 • Een forfaitair aandeel om u te helpen een duurzame, ondersteunende werkcontext uit te bouwen. Dit deel van de premie krijgt u ongeacht het aantal gepresteerde uren van de werknemer. In het eerste jaar is het bedrag hoger om rekening te houden met een extra kost voor de opstartperiode.
 • Een variabel aandeel van de begeleidingspremie om in te spelen op de specifieke behoeften van uw werknemer. Dit deel van de premie hangt af van het aantal gepresteerde uren in het kwartaal van de premie.

Startpakketten

Er zijn 3 startpakketten:

Vastgestelde behoefte1ste tot en met
5de kwartaal
6de tot en met
8ste kwartaal
9de tot en met
20ste kwartaal
2 jaar behoefte
met gemiddelde begeleidingspremie
1930 euro per kwartaal1030 euro per kwartaalNiet van toepassing

Vastgestelde behoefte

1ste tot en met
5de kwartaal
6de tot en met
8ste kwartaal
9de tot en met
20ste kwartaal
5 jaar behoefte
met gemiddelde begeleidingspremie
1930 euro per kwartaal1330 euro per kwartaal1030 euro per kwartaal
5 jaar behoefte
met hoge begeleidingspremie
2480 euro per kwartaal1880 euro per kwartaal1330 euro per kwartaal
Hoe verloopt de betaling?

De betaling gebeurt automatisch op basis van uw RSZ-aangifte als werkgever. Krijgt u ook graag maandelijks een voorschot? Dan kunt u dat aanvragen.

Administraite en aanvraag

Un!k helpt u bij de aanvraag, administratie en het verschaffen van begeleiding. Wij hanteren het no cure, no pay! principe.

Zijn er nog andere tegemoetkomingen waarbij wij u ondersteunen?

Ja, wij kunnen u ook assisteren bij: 

Gratis tolk voor doven of
slechthorenden
Ondersteuning van een tolk om
te communiceren met horenden.
● Terugbetaling
arbeidsgereedschap en -kleding
Overheid betaald kosten terug
voor aangepast
arbeidsgereedschap of
aangepaste kleding.
● Terugbetaling vervoerskosten
Overheid betaald vervoerkosten
naar het werk terug.