+32 (0)9 313 30 18 hello@unikselection.be

Werkbaarheidscheque en analyse

Met de werkbaarheidscheque en de verhoging van de kmo-portefeuille kunnen ondernemingen onder steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.

Analyse van de werkvloer

De cheque biedt de mogelijkheid tot een grondige analyse van de werkomgeving binnen een organisatie.

Aanbevelingen voor verbetering

Op basis van de analyse formuleert het Un!k-team gedetailleerde aanbevelingen ter verbetering van de werkbaarheid.

Toegankelijk maken van jobs

De aanbevelingen houden rekening met het toegankelijk maken van jobs voor alle werknemers binnen de organisatie.

Inclusiviteit bevorderen

De Werkbaarheidscheque streeft naar een inclusieve werkomgeving waarin alle individuen zich kunnen ontplooien.

Op maat gemaakte oplossingen

De cheque adviseert in haalbare oplossingen, zoals fysieke aanpassingen, technologische ondersteuning en flexibele werktijden, ...

De deadline voor indienen van aanvragen is 30 november.

De werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-portefeuille werden verlengd voor 2023. Organisaties uit de publieke sector en organisaties die in het verleden reeds gebruik gemaakt hebben van de maatregel van de werkbaarheidscheque (aanvragen ingediend voor het jaar 2023) kunnen geen aanspraak maken op middelen uit deze oproep.

Vragen? We zijn hier om u te helpen!

OOK EEN UN!KE ONDERSTEUNING VOOR U

Wat is de werkbaarheidscheque?

Bij Un!k willen we Vlaamse ondernemingen aanmoedigen om de werkbaarheid voor hun werknemers te verbeteren met behulp van werkbaarheidscheques. Deze cheques stellen bedrijven in staat om de werkbaarheid in kaart te brengen en/of een actieplan op te stellen.

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen het volgende doen:

 1. Een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie te evalueren.
 2. Begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan of meting, inclusief het rapporteren over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan en het monitoren van veranderingen op het gebied van werkbaar werk.
 3. Advies, begeleiding en/of opleiding aankopen die gericht zijn op aanpassingen aan de werkpost en arbeidsorganisatie, competentieversterking en het bevorderen van psychosociaal welzijn.

Het is belangrijk dat de organisatie zich committeert aan het uitvoeren van maatregelen en verbeterprojecten die voortvloeien uit de analyse of begeleiding. Andere verbeteracties kunnen ook gebruikmaken van maatregelen zoals de oproepen van ESF-Vlaanderen en de kmo-portefeuille.

Als voorbeelden van verbeteracties tijdens de coronacrisis noemen we het duurzaam organiseren van telewerk, het ondersteunen van ouders bij het combineren van thuiswerk en kinderopvang, en het waarborgen van veiligheid op de werkvloer in tijden van corona.

Let op: De aankoop of plaatsing van beschermingsmateriaal kan niet gefinancierd worden met deze maatregel, maar advies, begeleiding en opleiding over het gebruik ervan in de werksituatie zijn wel mogelijk.

Bij Un!k staan we klaar om jullie te ondersteunen bij het verhogen van de werkbaarheid binnen jullie organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie of om gebruik te maken van de werkbaarheidscheques.

Wat betekend de verhoging van de KMO-portefeuille?

Bij Un!k willen inspelen op het initiatie van de Vlaamse overheid om Vlaamse kmo’s stimuleren op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met werkbaar werk. Daarom wordt het plafond van de kmo-portefeuille tijdelijk verhoogd, met een maximum van 5.000 euro in het specifieke jaar waarin het plafond bereikt wordt.

Om gebruik te maken van de verhoging, dient de onderneming aan te tonen dat het plafond bereikt is en moet zij aangeven welke acties zij wil financieren met deze verhoging. Zelfs ondernemingen die al eerder in het jaar acties rond werkbaar werk hebben gefinancierd vanuit de kmo-portefeuille en nu andere acties willen financieren na het bereiken van het plafond, komen in aanmerking voor de verhoging.

Met de verhoging van de kmo-portefeuille kunt u specifieke acties uitvoeren die gericht zijn op werkbaar werk. Bij Un!k staan we klaar om u te ondersteunen met onze Un!k Academy bij het plannen en uitvoeren van deze acties. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe we samen werkbaar werk binnen uw kmo kunnen bevorderen.

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

Werkbaarheidscheques

Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 euro per organisatie over een periode van 1 jaar (2022) of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn.

 • Steunpercentage: 60%
 • Private cofinanciering: 40%
 • Steunplafond: 10.000 euro per onderneming

Verhoging kmo-portefeuille

Er is een maximale subsidie voorzien van 5.000 euro per onderneming.

De verhoging kan alleen aangewend worden in het jaar dat het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd. Uw onderneming kan steun aanvragen tot het maximum is bereikt of tot het budget van de verhoging kmo-portefeuille uitgeput is.

 • Steunpercentage: 30% voor een kleine onderneming en 20% voor een middelgrote onderneming.

 • Private cofinanciering: 70% voor een kleine onderneming en 80% voor een middelgrote onderneming, naar analogie met de percentages die van toepassing zijn op de kmo-portefeuille.

 • Steunplafond: 5.000 euro per onderneming in het jaar dat het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd.

Kleine of middelgrote onderneming?

De officiële grootte van de kmo hangt af van:

 • het aantal werknemers
 • de omzet
 • het balanstotaal.

Op basis van de bovenstaande criteria wordt de ondernemingsgrootte vastgesteld. Als het bedrijf een rechtspersoon is, worden de gegevens opgehaald bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De groottebepaling wordt vastgesteld bij de eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Administraite en aanvraag

Un!k helpt u bij de aanvraag, administratie en het verschaffen van begeleiding. Wij hanteren het no cure, no pay! principe.